Overzicht projecten duurzaamheid

Weten welke stappen we samen de afgelopen jaren allemaal al in de goede richting hebben gezet? Bekijk hieronder alle projecten per thema.

Algemeen

Sinds de duurzaamheidslening in het leven is geroepen, wordt er goed gebruik van gemaakt. In november 2022 stond de teller op 312 duurzaamheidsleningen die zijn verstrekt (in totaal € 1.851.388, -). Voor dat bedrag is er dus via de Duurzaamheidslening geïnvesteerd in de
verduurzaming van de woningvoorraad in de gemeente.

Er zijn verschillende duurzame manieren van vervoer gerealiseerd, zoals de e-scooter en pakketkluizen op twee locaties in Nissewaard. Ook zijn er steeds meer oplaadpunten voor elektrische auto’s te vinden, waardoor het steeds makkelijker wordt om ook elektrisch te rijden.

Basisschool De Vuurvogel is volledig gerenoveerd en is nu een energieneutrale school met groen schoolplein.

De bedrijfsvoering van de gemeente is verduurzaamd, denk hierbij o.a. aan verduurzaming van grond-, weg- en waterbouw en circulaire inkoop.

In januari 2021 is er middels een offertetraject de overstap gemaakt van energieloket: van de WoonWijzerWinkel naar het Duurzaam Bouwloket.

Het Duurzaam Café vindt elke eerste zaterdag van de maand plaats in de Boekenberg. Het is een activiteit voor ouders met kinderen op het gebied van duurzaamheid. Doel is om van gedachten te wisselen over duurzame acties, elkaar te ontmoeten en een groene community op te bouwen.

In 2020 is de bewustwordingscampagne WIJ.DOEN.GROEN. ontwikkeld, die verder in 2021 is uitgerold.

De Kindergemeenteraad behandelde het thema duurzaamheid en heeft adviezen gegeven over hoe Nissewaard nog duurzamer kan worden. Lees hier wat de kindergemeenteraad allemaal doet.

Er worden verschillende panden van de gemeente verduurzaamd met variërende maatregelen. Denk hierbij aan ledverlichting, zonnepanelen, diverse soorten isolatie, luchtwarmtepompen en isolerend glas. Hierbij wordt een MeerJaren Onderhoudsplan (MJOP) als leidraad gebruikt, om uiteindelijk al het gemeentelijk vastgoed zo duurzaam mogelijk te krijgen.

Energietransitie

Ook de gemeente Nissewaard levert een bijdrage aan de windenergie-afspraken. Als locatie is daarvoor het gebied 'Hartel-Oost / Brielse Maasdijk Oost en Plaatweg' gekozen.Op deze locatie moet minimaal 18 MW door windturbines opgewekt worden. Hoeveel windturbines dat worden en waar die exact komen te staan, is nu nog niet bekend.

Samen met Evides werkt de gemeente aan een drijvend zonnepark op de Berenplaat om meer duurzame energie op te wekken. Evides volgt nauwgezet of de installatie geen ongewenste neveneffecten heeft op de waterkwaliteit, de natuur en de ecologie in en om het bekken.

In 2022 is er in het natuurgebied Beningerslikken een Flowerturbine geplaatst. Deze subtiele windturbine zorgt ervoor dat je je elektrische fiets kunt opladen terwijl je bijvoorbeeld de uitkijktoren in het natuurgebied beklimt.

In 2020 hebben we circa € 550.000,- subsidie toegekend en uitgegeven aan energieboxen, woonscans, adviesgesprekken en energieparty’s.

Vanuit de RRE en RREW is het Energiebesparingsproject opgestart, samen met het VO Scala Rietvelden.

De gemeenten Voorne aan Zee en Nissewaard nemen hun verantwoordelijkheid bij de uitvoering van het Klimaatakkoord. We willen in de toekomst een energieneutraal eiland worden. Dat betekent o.a. dat we op Voorne-Putten de elektriciteit die we nodig hebben, zelf opwekken. In de Regionale Energiestrategie van Voorne-Putten leest u meer over deze plannen.

Klimaatadaptatie

In 2018 is de klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten vastgesteld.

De subsidie voor een groen dak is in het leven geroepen voor inwoners. In 2021 en 2022 zijn er 90 aanvragen voor deze subsidie gedaan. Zo is er wel 1954,2m² aan daken vergroend! Een gemiddeld groen dak kan ongeveer 20 liter water/m² opvangen. Dat betekent dat er 39.084 liter water opgevangen kan worden met de daken die erbij geplaatst zijn. Hoe meer mensen groen in hun tuin nemen, hoe beter we extreme buien kunnen opvangen.

Het proefproject ‘Klimaat in eigen wijk’ stimuleerde inwoners in de buurten Kikkerveen en Beverveen in Spijkenisse om duurzame veranderingen door te voeren in hun wijk.

Binnen de vervangingsopgave van de gemeente Nissewaard worden ook de beschoeiingen aangepakt. Aan dit project is tegelijkertijd klimaatadaptatie gekoppeld omdat bewoners ook direct advies krijgen voor het vergroenen van de tuin.

Voor het voortgezet onderwijs is er een serieuze klimaatgame ontwikkeld die ook daadwerkelijk in de schoollesstof is opgenomen. De Serious Game Klimaatadaptatie is een computerspel waarin de spelers zelf aan zet zijn om een passende oplossing te ontwikkelen voor de gevolgen van klimaatverandering.

In 2018 is gestart met het project ‘Naar Buiten’ vanuit middelen van Wijkuitvoeringsplan Spijkenisse Zuid-West.

In 2022 deed gemeente Nissewaard opnieuw mee met het NK Tegelwippen, waarbij er diverse activiteiten in de wijk werden georganiseerd. Er was onder andere een actiedag waar mensen tegels in konden ruilen voor plantjes, in de buurt Voorden (wijk de Akkers).

We hebben de biodiversiteit in Spijkenisse onder de aandacht gebracht via o.a. het bewonersproject ‘Expeditie Achtertuin’ van Taxon Foundation (Naturalis/Universiteit Leiden).

Circulaire economie

De verduurzaming van het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering is in volle gang. Onder het motto ‘Helga Helpt’ ondersteunt klimaat- en duurzaamheidsambassadeur Helga van Leur ondernemers bij het verduurzamen van hun bedrijf. In een Green Deal hebben we de duurzame ambities voor het bedrijventerrein vastgelegd, deze is in februari 2022 ondertekend.

Er wordt voor bibliotheek de Boekenberg aan een game over circulariteit voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar gewerkt. Dit doet de gemeente in samenwerking met High Five Duurzaam.

De eerste stappen naar een circulair ambachtscentrum worden op bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering gezet.

In 2022 werkten 5 horecazaken in Nissewaard aan het Your Choice project van Greendish. Tijdens dit project kregen ze tips over het verminderen van voedselverspilling in hun zaak.