Programmaplan Duurzaamheid

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan razendsnel. Maar één ding is zeker: een duurzame toekomst is noodzakelijk. Duurzaamheid gaat om meer dan alleen het terugdringen van CO2-uitstoot of het minimaliseren van het restafval. Het gaat om bewustwording en het besef dat een duurzame manier van leven en ondernemen, tegenwoordig een zeer haalbare en zelfs rendabele toekomst is. Maar het gaat er ook om wat we nu al kunnen doen, de toekomst start immers nu. Als gemeente nemen we dan ook onze verantwoordelijkheid. Maar dit kan de gemeente niet alleen: dit doet de gemeente samen met partners, ondernemers en inwoners.

In het Programmaplan Duurzaamheid leest u meer over de ambitie van de gemeente op het gebied van duurzaamheid, de doelen, activiteiten, het netwerk en de middelen. De gemeente actualiseert dit programmaplan iedere twee jaar.

Duurzaamheid is niet alleen iets van de gemeente, maar van ons allemaal.
Iedereen is het erover eens dat we de duurzaamheidsambities alleen realiseren als we samen (gemeente, organisaties en inwoners) nú actief aan de slag gaan. Maar hoe? Wat doet u als u bijvoorbeeld een goed initiatief hebt? Welke partijen kunt u betrekken en welke rol hebben die partijen? En hoe krijgt u andere inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties enthousiast over uw idee?

De samenwerkingsaanpak Wij.Doen.Groen. biedt antwoord op deze vragen en helpt initiatiefnemers om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Deze aanpak is niet in beton gegoten; wanneer er nieuwe ambities of ontwikkelingen spelen, kunnen deze een plek in de aanpak krijgen. De gemeente blijft hierover met alle partijen in gesprek.