Inkoop en aanbesteden

De gemeente spant zich continu in voor verdere professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. Dit is niet alleen een kwestie van het actualiseren aan (Europese) wetten en regels, maar ook van aanvullend beleid. Nissewaard wil met het nieuwe inkoopbeleid, politieke keuzes maken en richting geven aan de wijze waarop de gemeente inkoopt. Het doel van het inkoopbeleid is om richting te geven aan de aanbestedingspraktijk, een verdere professionalisering te ondersteunen en uniformiteit in de gemeente te bevorderen.

Om als lokale overheid te kunnen voldoen aan de vereiste rechtmatigheid en het serviceniveau richting de burger op een goed peil te krijgen of te houden, is het nodig om professioneler met inkoop en aanbesteden om te gaan.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is te vinden op overheid.nl.

Openbaar

Onderhands

 • Werkzaamheden Bagger/Gronddepot Maaswijkweg
 • WRM Quaklaan eo te Zuidland
 • WRM fase 2 en herinrichting Uranusstraat
 • Renovatie M.A. de Ruijterstraat

Dit overzicht wordt uitsluitend gebruikt als indicatie van lopende aanbestedingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Openbaar

 • Onderhoud gebouw en gebouwgebonden installaties
 • WMO Hulpmiddelen
 • WMO Trapliften
 • Reconstructie Hekelingseweg
 • Cyclisch onderhoud bomen
 • Rekenkamerfunctie
 • Elektra (storingen, klachten, keuring, onderhoud, inspecties)
 • 1e lijns onderhoud VRI’s Nissewaard
 • Accountantsdiensten (via Griffie)
 • Raamovereenkomst levering bomen en planten
 • Catering/bedrijfsrestaurant
 • Warme dranken
 • Brandverzekering
 • Aanschaf verkeersborden en straatmeubilair
 • Reinigen en inspecteren riolering
 • Rioolrenovaties (agv inspectie 2022 / 2023)
 • Verledding OVL
 • Bouw IKC Elementen-Schenkel
 • Koop zes noodlokalen met nevenruimten tbv ISK Galilei
 • Onderhoud CTK
 • Reconstructie Sportlaan

Onderhands

 • Aanleg van Pumptrack
 • Renovaties minigemalen
 • Kantoorartikelen
 • Verhuizingen
 • Bedrijfskleding
 • Stomerij / wasservice
 • Bedrijfsafval (gemeentehuis)
 • Enveloppen- Drukwerk
 • Bloemen
 • Aanschaf grondwatermeetnet
 • Rioolrenovaties (agv inspectie 2022 en wateroverlast met schade)
 • WMO Woningaanpassing
 • Schoonmaak (Gemeenlandsedijk Noord 26, Abbenbroek)
 • Onderhoud Kolken en rioolhuisaansluitingen
 • Collectieve ziektekostenverzekering
 • Onderhoud/ vervanging Boenstoepen Abbenbroek
 • Herstel Kademuren en tolpoort Heenvliet
 • Nissewaard Burgerpeiling 2023
 • Boomcontrole
 • Grootkeuken apparatuur
 • Portofoons mobiele telefonie
 • Repro VPW
 • Calamiteitencontract kolken, lijngoten en huisaansluitingen
 • WRM Heer & Meester te Hekelingen

Dit overzicht wordt uitsluitend gebruikt als indicatie van aankomende aanbestedingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Openbaar

 • Speeltuinrenovaties Nissewaard
  (Gegund aan:

  Pakket A: Iverde Realisatie B.V.

  Pakket B: Eibe Benelux B.V.

  Pakket C: Kompan B.V.)

 • Marktconsultatie WMO Hulpmiddelen (Geen gegunde partij)

Onderhands

 • Aanleg persleiding gemaal Hartelborgt (Gegund aan: Van Vulpen BV).
  • Saneren voormalige vuilstort Stationsweg Zuidland (Gegund aan: GKB Realisatie B.V.)

Dit overzicht wordt uitsluitend gebruikt als indicatie van afgeronde aanbestedingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

De gemeente Nissewaard werkt met een groslijst voor opdrachtnemers. Deze lijst helpt ons opdrachtnemers objectief en transparant uit te nodigen om mee te doen aan onderhandse inkopen of aanbestedingen. Wij werken hiervoor samen met EMVI-Prestatiemeting, Bouwmeester en het CROW.

Aanmelden

Wij hanteren deze groslijst sinds 1 juni 2022 voor cultuur- en civieltechnische werken. Bouwkundige werken vallen hier niet onder. De lengte van de groslijst kan verschillen per groslijst. Bedrijven kunnen op meerdere groslijsten staan. Bij de start van de groslijst heeft de gemeente de bedrijven uitgenodigd die bij haar bekend zijn en die de afgelopen 2 jaar naar tevredenheid van de gemeente hebben gewerkt. Deze bedrijven ontvingen een email met een link waarmee ze zich konden aanmelden voor één of meerdere groslijsten.

Op dit moment kunt u zich aanmelden voor de volgende werkvelden:

 1. Civiele Werken: Asfalt,
 2. Civiele Werken: Straatwerk
 3. Civiele Werk: Riolering (m.u.v. reiniging en gemalen)
 4. Civiele Werken: Groenaanleg (incl. cultuurtechniek)

Voorwaarden

Contact

Heeft u vragen over uw registratie of over het proces van aanmelden? Dan kunt u terecht bij  helpdesk@qfact.nl. Tijdens kantoortijden gaan zij binnen 2 uur aan de slag met uw vraag.