Inkoop en aanbesteden

Wij kopen allerlei producten, diensten en werken in. Van grote, unieke projecten als het bouwen van bruggen tot de aanschaf van softwarepakketten, elektriciteit, Wmo-hulpmiddelen, bedrijfskleding en de inhuur van uitzendkrachten. Daarvoor zijn we steeds op zoek naar de beste diensten en producten. En daarmee naar de beste ondernemers.

Er wordt door gemeente Nissewaard jaarlijks voor vele miljoenen euro’s ingekocht. Belastinggeld, dat tegen een juiste prijs/kwaliteitsverhouding wordt besteed. Nissewaard streeft naar een gemeente waar bewoners en ondernemers goed kunnen leven. Duurzaamheid speelt daarin een belangrijke rol.

Wij streven naar een sterke lokale economie. Door lokaal in te kopen kunnen we de lokale economie versterken en bevorderen we mogelijk ook de werkgelegenheid. Lokaal aanbesteden doen we graag bij de beste prijs-kwaliteitverhouding en uiteraard binnen de geldende wet- en regelgeving.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is te vinden op overheid.nl.

Gemeente Nissewaard vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en wil werkgevers stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk te zetten. Aan opdrachtnemers van de gemeente wordt een social return verplichting opgelegd om de kansen op (duurzaam) werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Gemeente Nissewaard past social return toe bij alle inkoopopdrachten boven de 50.000 euro. Over alle opdrachten waarin social return als voorwaarde is opgenomen, is het gemiddelde percentage social return 5% van de opdrachtwaarde. Klik hier voor meer informatie over Social Return.

Openbaar

  Onderhands

  • Raamovereenkomst schilderwerk
  • Vervangen beschoeiingen particulieren
  • Aanleg multifunctioneel sportveld
  • Architect Centrum voor de Kunsten

  Dit overzicht wordt uitsluitend gebruikt als indicatie van lopende aanbestedingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

  Openbaar

  • Onderhoud gebouw en gebouwgebonden installaties
  • WMO Trapliften
  • Warme dranken
  • Levering van Verkeersborden en aanverwante artikelen
  • Onderhoud aan elektrotechnische installaties
  • Onderhoud Sportvelden
  • Onkruid op verhardingen begraafplaatsen
  • EA sportinventaris
  • WMO Woningaanpassing
  • Aanplanten van bomen 2024-2028
  • Cyclisch onderhoud houtopstanden

    Onderhands

    • Aanleg van Pumptrack
    • Onderhoud CTK
    • Aanschaf grondwatermeetnet
    • Raamovereenkomst water geven
    • Bestrijding van Exoten
    • Reconstructie Beverveen- De Waarsman en De Landmeter
    • Inrichten en voorbereiden verkiezingen
    • Horeca Spijkfestival 2024
    • Interieurbeplanting
    • VGS Stelsels en BBB's optimaliseren in samenspraak met waterschap
    • Onderhoud kunstgras 2024
    • Reconstructie Kerckhoek e.o. te Zuidland
    • Reconstructie Schrijnwerker e.o te Spijkenisse

    Dit overzicht wordt uitsluitend gebruikt als indicatie van aankomende aanbestedingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

    • -

    Dit overzicht wordt uitsluitend gebruikt als indicatie van afgeronde aanbestedingen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

    De gemeente Nissewaard werkt met een groslijst voor opdrachtnemers. Deze lijst helpt ons opdrachtnemers objectief en transparant uit te nodigen om mee te doen aan onderhandse inkopen of aanbestedingen. Wij werken hiervoor samen met Qfact, Bouwmeester en het CROW.

    Aanmelden

    Wij hanteren deze groslijst sinds 1 juni 2022 voor cultuur- en civieltechnische werken. Bouwkundige werken vallen hier niet onder. Vanaf 25 september 2023 zijn groslijsten toegevoegd voor vastgoed. De lengte van de groslijst kan verschillen per groslijst. Bedrijven kunnen op meerdere groslijsten staan. Bij de start van de groslijst heeft de gemeente de bedrijven uitgenodigd die bij haar bekend zijn en die de afgelopen 2 jaar naar tevredenheid van de gemeente hebben gewerkt. Deze bedrijven ontvingen een email met een link waarmee ze zich konden aanmelden voor één of meerdere groslijsten.

    Op dit moment kunt u zich aanmelden voor de volgende werkvelden:

    1. Civiele Werken: Asfalt
    2. Civiele Werken: Straatwerk
    3. Civiele Werk: Riolering (m.u.v. reiniging en gemalen)
    4. Civiele Werken: Groenaanleg (incl. cultuurtechniek)
    5. Vastgoed: Advies- en ingenieursdiensten*
    6. Vastgoed: Inhuur projectleider/ projectmanager*
    7. Vastgoed: Preventief, correctief en planmatig onderhoud*

    *Zie de groslijst voor de geselecteerde expertisegebieden.

    Voorwaarden

    Contact

    Heeft u vragen over uw registratie of over het proces van aanmelden? Dan kunt u terecht bij  helpdesk@qfact.nl. Tijdens kantoortijden gaan zij binnen 2 uur aan de slag met uw vraag.