Beheer bomen

In Nissewaard staan ongeveer 33.000 straat- en laanbomen en hebben we 74,6 hectare bosplantsoen, waaronder o.a. Park Waterland, Hartelpark en Park Vogelenzang. Bomen en bosplantsoenen zijn belangrijk voor onze leefomgeving en de biodiversiteit. Ze produceren zuurstof, geven verkoeling en dragen bij aan een geschikt leefklimaat. Daarnaast zorgen bomen voor een aantrekkelijk straatbeeld in alle seizoenen. De gemeente onderhoudt deze bomen en bosplantsoenen.

Bomen Bernisse

Als u een rondje loopt door uw wijk, komt u straat- en laanbomen tegen. Straat- en laanbomen bepalen in belangrijke mate het karakter van een straat of doorgaande weg.

Inspectie, onderhoud en kappen

Externe bomenexperts controleren in opdracht van de gemeente in een cyclus van drie jaar alle straat- en laanbomen op veiligheid, gezondheid en onderhoud. Dit gebeurt in de periode augustus tot en met oktober. Hierbij houden de bomenexperts rekening met de snoeibehoefte en de doorrijhoogte. Sommige bomen controleren ze jaarlijks, bijvoorbeeld vanwege een ziekte.

Op basis van de inspecties van de bomenexperts weten we welk onderhoud er nodig is aan de straat- en laanbomen. Deze onderhoudswerkzaamheden voeren we vervolgens per deelgebied uit. Binnen zes maanden na de inspectie komen deze deelgebieden allemaal aan de beurt voor het benodigde onderhoud.

Soms wijken we af van de planning voor straat- of laanbomen. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van groot onderhoud in een wijk. Dit gebeurt om de 25 jaar. Dan kijkt de gemeente naar alle onderdelen tegelijk: naar de wegen, de verlichting, de stoep en het groen, waaronder de bomen.

Het kan zo zijn dat er nog gezonde bomen in de wijk staan, maar dat de verwachting is dat deze bomen na vijf tot tien jaar doodgaan. Dan wordt ervoor gekozen worden om deze bomen te vervangen. Ook al zijn ze gezond. Dit om te voorkomen dat binnen een paar jaar de bomen om en om alsnog vervangen moeten worden, met als gevolg dat de straat en de stoep worden beschadigd en het groen rondom de bomen opnieuw aangeplant moet worden. Ook binnen nieuwbouwprojecten is het soms nodig aanpassingen door te voeren in het groen.

Planning

Kapmomenten van straat- en laanbomen met QR-code

Regelmatig is het nodig om op basis van regulier beheer een aantal straat- en laanbomen te kappen, deze krijgen een QR-code. U kunt deze QR-code scannen voor meer informatie (of typ nissewaard.nl/boomqr in de adresbalk van uw browser). Op deze informatiepagina vindt u ook een interactieve kaart met een boompaspoort van de te vellen bomen.

Kapmomenten van straat- en laanbomen met lint

Daarnaast kan het bij een herinrichtingsproject of nieuwbouwproject noodzakelijk zijn straat- of laanbomen te verwijderen. Ook op gemeentelijke accommodaties kan dit vanwege veiligheid nodig zijn. De bomen die gekapt moeten worden, krijgen een lint.

Beschrijving werkzaamheden Straatnaam Plaatsnaam Wanneer gepland
Verwijderen van 7 Elzen in verband met de herinrichting van de Uranusstraat. Er worden in de nieuwe situatie 14 bomen terug geplant. Uranusstraat Spijkenisse maart 2024
Project Schrijnwerker - verwijderen van 35 bomen. Er worden nieuwe bomen aangeplant in het najaar van 2024 of begin 2025. Schrijnwerker en omgeving Spijkenisse maart 2024
Project speeltuinen - verwijderen van 29 bomen. 9 elzen worden vervangen. In het najaar van 2024 worden er nieuwe bomen aangeplant. Raaigras Spijkenisse maart 2024
Project Kerckhoek - kap van 4 bomen ter voorbereiding van reconstructiewerkzaamheden Hoogwerf en ter hoogte van Wethouder P. Wolterstraat Zuidland mei 2024
Vervangen riolering en opknappen parkeerplaatsen, de bomen veroorzaken veel wortelopdruk. Er worden bomen herplant. Oostendeelplein Zuidland april 2024
Een boom wordt verwijderd omdat er een overzichtelijke voetgangers oversteek plaats wordt gerealiseerd. Tussen Zoetemanring en Neptunuslaan ter hoogte van cjg Rijnmond en Bibliotheek Zuidland Zuidland april/mei 2024
Project Beverveen - 35 bomen ter voorbereiding van werkzaamheden Beverveen Spijkenisse eind april 2024
Project Beverveen - 37 bomen ter voorbereiding van werkzaamheden Beverveen Spijkenisse in het najaar 2024

Een bosplantsoen bestaat uit meerdere lagen en een variatie aan bomen, struiken en kruiden. Dat een thuis is voor verschillende diersoorten, zoals vogels, kleine zoogdieren, vlinders, bijen en andere insecten.

Inspectie, onderhoud en kappen

Externe bomenexperts inspecteren in een cyclus van drie jaar alle bosplantsoenen in Nissewaard op twee veiligheidsrisco’s voor de omgeving: de zogenoemde takbreuk- en windworpzone. In de takbreukzone kan tot vijf meter buiten de rand van een weg of wandelpad een afbrekende tak gevaar opleveren. De windworpzone is het gebied waar een omvallende boomstam kan leiden tot een risico voor de omgeving. Als uit de inspectie blijkt dat een aantal bomen valgevaar oplevert voor gebruikers van wegen en wandelpaden, neemt de gemeente passende maatregelen.

In het voor- en najaar voeren wij in heel Nissewaard reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan alle bosplantsoenen. Eén van de belangrijkste beheermaatregelen om bosplantsoen gezond, veilig en functioneel te houden is het dunnen. Bij het dunnen (of uitdunnen) wordt een deel van de bomen er selectief tussenuit gekapt. Het doel is dat de rest van het groen meer groeiruimte krijgt, maar daarvoor is het wel nodig dat een deel van de gezonde bomen plaats maakt. Op deze manier krijgt de struiklaag weer de kans om op te komen en kan het bosplantsoen zich blijven ontwikkelen.

Nadat het dunnen is uitgevoerd, oogt het bosplantsoen kaal en doorzichtig. Maar dit is van korte duur. De vrijgekomen ruimte zal snel worden ingenomen door de resterende bomen en beplanting.

Planning

Momenteel vindt er geen onderhoud plaats aan de bosplantsoenen.

Nissewaard heeft 6 stadsparken en 17 wijkparken. Deze parken verschillen allemaal in vormgeving en daarom ook in gebruik. Langs de paden en om de bankjes in de parken maaien we vier keer per jaar. Onder de rubriek Bosplantsoenen vindt u meer informatie over het onderhoud van de parken.

Park Vogelenzang

Samen met verschillende betrokkenen werkt de gemeente er momenteel aan om van Park Vogelenzang weer een stadspark te maken. Geïnteresseerden kunnen op de hoogte blijven van het project via nissewaard.nl/parkvogelenzang. Deze pagina wordt regelmatig uitgebreid met actuele informatie.

De gemeente werkt volgens de Wet Natuurbescherming. In deze wet is de bescherming van alle in het wild voorkomende planten en dieren is geregeld.

Ziekten en plagen in bomen en ander groen zijn een natuurlijke gebeurtenis. We laten de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan. De gemeente bestrijdt ziekten en plagen wel als deze gezondheidsrisico's of andere risico's voor de omgeving geven. Ook bij ziekten waar bomen dood aan gaan grijpt de gemeente in.

Eikenprocessierups

In Nissewaard is de eikenprocessierups aanwezig. Preventief worden nestkasten voor mezen opgehangen, die de rupsen eten. In mei inspecteren we alle eiken op rupsennesten. Als de gemeente de rups heeft gespot, dan start een gespecialiseerd bedrijf de eerste bestrijdingsronde met een speciale zuigmachine. De rupsennesten worden uit de bomen verwijderd. De rest van het seizoen checken we de eiken, bundelen we de meldingen die binnen komen en voeren we wekelijks een bestrijdingsronde uit. Ziet u een boom met eikenprocessierupsen? Probeer deze dan niet zelf te verwijderen, maar maak hier een melding van.

Iepziekte

Jaarlijks worden in de zomer iepen getroffen door de iepziekte. De iepziekte is een dodelijke en zeer besmettelijke schimmelinfectie. Bij besmette bomen krijgen takken en bladeren geen voedsel en vocht meer, waardoor de boom op korte termijn sterft. Is een iep ziek? Dan moeten we de boom kappen. Als het gaat om een boom op gemeentelijke grond, dan planten we een nieuwe boom terug. Denkt u een zieke boom te zien of zelf een zieke boom in uw tuin te hebben? Neem dan contact met ons op, zodat we de boom kunnen controleren.

Essentaksterfte

Essentaksterfte is een schimmelziekte die de essen in heel Nederland bedreigt. Deze ziekte zorgt ervoor dat bladeren afsterven en de takken doodgaan. Hierdoor breken de takken af. Dat kan gevaarlijk zijn en schade veroorzaken. De ziekte is niet te genezen, daarom moeten we ernstig zieke essen kappen.

Essen in recreatiegebied De Bernisse

Recreatieschap Voorne-Putten heeft Staatsbosbeheer opdracht gegeven om de zieke essen in recreatiegebied de Bernisse te verwijderen. Waar mogelijk blijven de gezonde essen staan. De plekken waar de essen worden weggehaald worden opnieuw ingeplant met bomen en struiken.

Door boomcontroles werken we preventief om overlast door snoeiachterstand, omwaaiende bomen of vallende takken te voorkomen. Ook proberen we ziektes en plagen in de kiem te smoren. Helaas is het niet altijd mogelijk om overlast van bomen te voorkomen. Ervaart u overlast van een zieke boom of heeft u een plaag geconstateerd? Maak dan een Melding Openbare Ruimte. Klachten over bladeren, zonnepanelen, zaden en vruchten zijn over het algemeen geen redenen om bomen te kappen.

Veelgestelde vragen

Om te zorgen voor biodiversiteit in bosplantsoen, dit wordt dunnen genoemd:

In bosplantsoenen gebeurt dit als de boom te groot wordt en daardoor alles wat eronder staat verdringt. Denk hierbij aan de struiken, grassen, mossen, paddenstoelen, varens en andere planten. In het groen onder en rondom de boom leven kleine zoogdieren zoals egeltjes, vogels, vlinders en insecten. Als de bomen in bosplantsoenen te groot worden, komt er geen licht meer door naar onderste laag en verdwijnt deze langzamerhand. Door bomen in een bosplantsoen te dunnen komt hier weer plek voor de resterende bomen, struiken en kruiden en zo komt de biodiversiteit terug.

Omdat de straat- of laanboom na vijf tot tien jaar doodgaat:

Het kan zijn dat er nu nog gezonde bomen in de wijk staan, maar dat het wel de verwachting is dat deze bomen na vijf tot tien jaar dood zullen gaan. In dat geval kan er door de gemeente voor gekozen worden om deze bomen te vervangen tijdens het groot onderhoud aan de infrastructuur van een wijk. Ook al zijn ze gezond. Dit om te voorkomen dat binnen een paar jaar de bomen om en om alsnog vervangen moeten worden, met als gevolg dat de straat en de stoep worden beschadigd en het groen rondom de bomen opnieuw aangeplant moet worden. Ook binnen nieuwbouwprojecten is het soms nodig aanpassingen door te voeren in het groen.

  • Als een boom die langs een straat of laan staat wordt gekapt, komt er een vervangende boom voor terug op de plek, mits de standplaats nog steeds geschikt is. Is deze niet meer geschikt, dan wordt er gekeken of in hetzelfde gebied een boom teruggeplaatst kan worden. Als ook dit niet mogelijk is, wordt er elders in de gemeente een boom geplant.
  • In een bosplantsoen wordt een gekapte boom niet teruggeplaatst. Door een bosplantsoen te dunnen ontstaat er juist ruimte voor de resterende bomen, struiken en kruiden om door te groeien.
  • Als het bij projecten zoals het opknappen van een wijk, noodzakelijk is om een straat- of laanboom te kappen, wordt deze altijd vervangen, als daar plek voor is.

  • Bomen in straten of lanen krijgen een QR-code. Als u de QR-code scant met uw telefoon, komt u terecht op de informatiepagina nissewaard.nl/boomqr.
  • Als de vervanging van bomen onderdeel is van een project worden de inwoners vooraf geïnformeerd via een brief. De bomen die worden gekapt, worden ook voorzien van een lint.
  • Er staan stippen op de bomen in een bosplantsoen. Dit kunnen allerlei kleuren zijn. Het maakt geen verschil of de kleur van de stip groen, rood of oranje is.