Omgevingsvisie Nissewaard

In de Omgevingswet wordt de structuurvisie vervangen door de omgevingsvisie. Hoewel de omgevingsvisie enigszins lijkt op de traditionele structuurvisie, zijn er twee belangrijke verschillen:

  • In de omgevingsvisie worden meerdere sectorale visies samengebracht tot één integraal verhaal over de fysieke leefomgeving. Denk aan cultureel erfgoed, water, wonen, milieu, landschap, gezondheid, bodemkwaliteit, mobiliteit, economie en vestigingskwaliteit.
  • De omgevingsvisie moet tot stand komen op basis van participatie.

De omgevingsvisie toont aan hoe de verschillende onderdelen van de leefomgeving met elkaar samenhangen. Bijvoorbeeld: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, gezondheid, mobiliteit en cultureel erfgoed. De omgevingsvisie gaat over een lange periode.

Waarom maakt de gemeente een omgevingsvisie?

We maken de omgevingsvisie vanwege de komst van de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast willen we meer focus en samenhang brengen in ons beleid voor de leefomgeving.

Omgevingsvisie Nissewaard

Wij zijn gestart met een omgevingsvisie voor het centrum van Spijkenisse. De komende tijd gaan wij werken aan een omgevingsvisie voor Nissewaard. Op deze pagina wordt u hiervan op de hoogte gehouden.